Medical Topics

Ensefalopati
Rehber > Ensefalopati
Komplikasyonlar, doğrudan ensefalopati neden olan hastalık ile ilgili bulunmaktadır. Beyindeki sinir hücrelerinin kaybı (nöronlar) bazı durumlarda oluşabilir.
Ensefalopatide iltihap ve kanamaya neden olabilir beyin dokularında yapı ya da fonksiyonunu (özellikle dejeneratif hastalıklar gibi) anormal bir durum anlamına gelir. Ensefalopati gibi karaciğer hastalığı, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, yüksek tansiyon, metabolik veya beslenme hastalıkları, ya da kalıtsal hastalıkları gibi kronik hastalıklar neden olabilir. Ensefalopati sonuçlanan bazı yıkıcı koşulları kemoterapötik ilaçlar ya da toksik kimyasallar ve radyasyon tedavisi için uzun süreli maruz kalma sayılabilir. Ayrıca tekrarlanan baş boks (boksörün ensefalopati) sırasında travma veya bir terminal hastalığın son aşamasında geliştirmeye neden olabilir. Ensefalopati da tedavi olmadan ve herhangi bir kalıcı etkisi olmadan çözebilir.
Risk
Ensefalopati herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve ya kolayca tespit edilebilir olmayabilir.
İnsidans ve Prevalans
Ensefalopati sıklığı nedeniyle diğer koşullar ile dernek değerlendirmek zordur.
Tarihçe
Bireyler ensefalopati ile ilişkili çeşitli hastalık durumlarının ilişkili belirtileri bildirebilir. Ensefalopati önceden varolan bir hastalığın bağımsız oluşursa, semptomlar, mental fonksiyon azalması, çift görme, kas koordinasyon eksikliği ve titreme nöbetleri içerebilir.
Fizik muayene
Bulgular duyu bozuklukları, kas tonusu kaybı, anormal refleksler, kas koordinasyon yetersizliği (ataksi) ve istemsiz hareketler vardır.
Testler
Spesifik testler beyin iltihabı (ensefalit) iltihabı neden altta yatan bağlıdır. Kan testleri ve kültürler viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, metabolik ya da beslenme bozuklukları ve karaciğer hastalığı tespit edebilirsiniz. BT EEG taraması, ve MRI beyin lezyonları, tümörleri veya beyin disfonksiyonu diğer nedenlerini belirleyebilir.
Bireyin beklenen maksimum süre sürede kurtarmak için başarısız olursa, okuyucunun daha iyi bir bireyin tıbbi vaka özelliklerini anlamak için aşağıdaki soruları dikkate almak isteyebilirsiniz.
Tanı ile ilgili olarak
 • Bireysel karaciğer hastalığı, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, yüksek kan basıncı (hipertansiyon), veya metabolik veya beslenme hastalık öyküsü var mı?
 • Bireysel kemoterapötik ilaçlar, toksik kimyasallar, ya da radyasyon tedavisine uzun süreli maruz kalma oldu?
 • Bu boks gibi, bireysel deneyimli tekrarlanan kafa travması var?
 • Bir terminal hastalığın son aşamasında bireysel mi?
 • Yukarıdaki hastalık durumlarının herhangi biri ile ilişkili bireysel rapor semptomlar mı?
 • Eğer değilse, bireysel, çift görme, kas koordinasyon eksikliği ve titreme, nöbet şikayetçi zihinsel fonksiyonlarda azalma geliyor?
 • Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, metabolik ya da beslenme bozuklukları veya karaciğer hastalığı belirlemek için yapılan kan testleri ve kültürler mıydı?
 • Beyin lezyonları, tümörleri veya beyin disfonksiyonu diğer nedenlerini belirlemek için yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) var mıydı?
 • Altta yatan hastalık tanısı kondu? Eğer öyleyse, altta yatan hastalık nedir?
 • Ensefalopati tanısı doğrulandı mı?
Tedavi ile ilgili olarak
 • Bozukluğu beslenme yetersizliği neden ise, vitamin takviyesi ve diyet verilen bir değişiklik oldu?
 • Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotikler ile tedavi edildi?
 • Ilaç tedavisi başarılı oldu mu?
 • Bireysel ensefalopati tekrarlanan kafa travması (kronik veya boksörün travmatik ensefalopati) bağlı ise, hiçbir tedavi etkili olduğunu anlamak mı?
 • Karaciğer hastalığı (siroz) ile alkolizm mevcut ise, antibiyotik beyin içinde cerebrotoxins ve amonyak miktarını azaltmak için uygulanmıştır?
 • Laktuloz ayrıca boşaltım ya da amonyak ya da oluşumunu arttırmak için antibiyotikler ile birlikte kullanılır mı?
 • Tedaviye yanıtı ne oldu?
Prognoz ile ilgili
 • Ne altta yatan hastalığın yaygınlığını olduğunu ve ne kadar ilerledi?
 • Altta yatan durumun tedaviye cevap verdi mi? Eğer değilse, seçenekleri nelerdir?
 • Ensefalopati tanısı ve erken aşamalarında tedavi oldu?
 • Antibiyotikler enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılacak olursa, etken organizma için bunlar belirli vardı?
 • Ciddi ensefalopati geriliği ya da serebral palsi neden, beyindeki sinir hücrelerinin nekrozuna yol açmıştır?
 • Hepatik ensefalopati derin koma (hepatik koma) kadar ilerlemiştir?
Çoğu durumda, belirli bir tanı yokluğunda, sonucu öngörülemeyen ve altta yatan hastalık durumunun yaygınlığı ve progresyonu veya ders ile ilgili olduğunu. Ciddi ansefalopatiler retardasyon, serebral palsi veya ölüme neden olma, beyindeki sinir hücrelerinin nekrozuna yol açabilir. İlerlemiş karaciğer hastalığı, hepatik ensefalopati derin koma (hepatik koma) ilerleme olabilir. Antibiyotik ile bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisi cerebrotoxins ve semptomları azaltabilir. Endoskopik tedavisinde erken, durum ve beyin hasarı ilerlemesini minimize edilebilir başlatılır.
Beyin sadece minimal hasar meydana gelmiş ise, rehabilitasyon genel amacı normal faaliyetlerine çabuk bireysel döndürmektir. Rehabilitasyon, fiziksel, mesleki ve konuşma terapisi ve / veya bilişsel bireysel fonksiyonel iyileşme elde etmek ve kalan özürlü baş yardımcı olmak için yeniden eğitim içerebilir.
Hedefleri ayarlama beyin etkileyen hastalıkların rehabilitasyonunda yaygın bir uygulamadır. Bu zaman ve kaynak ve yardımları organize bir tedavi planı oluştururken sağlık çalışanlarının takım etkin kullanımını maksimize eder. Rehabilitasyonu her bir birey için, çünkü varyasyon problemleri de, ancak, o değişir zarar beynin farklı alanlara sonuçlanır.
Ekstremitelerin istemli hareket kaybetmiş kişiler hareket açıklığı egzersizleri pasif eklem ile başlar. Bilinçsiz olsa da, bireylerin daha uyanık daha az komadaki veya uykulu olma ilerleme olabilir, ama yine de karıştırılmamalıdır ve kolayca dikkati dağılır olabilir. Bellek etkileniyorsa, egzersizler bellek geri dönüşlerini teşvik ve basit görevlerin yürütülmesinde bireysel talimat olduğunu başlatılır. Bu tür tatbikatlar onun elinde bir nesneyi almak için bireylerin motive kadar basit olabilir.
Rehabilitasyon programı dizileri faaliyetleri o daha kolay zor ilerleme. Kez bireylerin kendi düşünme süreçleri yeniden, rehabilitasyon kas gücü, dayanıklılık ve esneklik ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Kas dengesizliği birlikte kas ve sinir sisteminin çalışması için yardıma fizik tedavi teknikleri kullanılarak düzeltilir. Grup faaliyetleri mat sınıfları veya diğer faaliyetleri oluşabilir.
Uygun olduğunda, ensefalopati atağını takiben rehabilitasyon nihai aşamasının çalışmaya bireyin iadesi içerir. Hem fiziksel hem zihinsel egzersizleri iş gereksinimlerine yöneliktir. Fizyoterapist bireyin ensefalopati şiddetine bağlı olarak, program değiştirmek gerekebilir.
Altta yatan durumun tedavisi başarılı ve ensefalopati gelen minimal beyin hasarı varsa tesisleri mevcuttur yapılırsa, bireysel kapasitesi sınırlı ışık çalışmayı yapabilir. Örneğin, hepatik ensefalopati kurtarır ve sadece hafif zihinsel donukluk ve karışıklık var bireyin basit zihinsel yetenek gerektiren hafif işler yapmak mümkün olabilir. Bu durumlarda, çalışma ortamı, engelli bireylerin sessiz, güvenli ve kabul olmalıdır.
Tedavi ensefalopati nedenine bağlıdır. Böyle bir B vitamini (tiamin) eksikliği gibi beslenme yetersizliği nedeniyle ise, vitamin takviyesi ve diyet bir değişiklik endike olabilir. Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar durumunda, antibiyotik uygulamasından sonra beyin (cerebrotoxins) toksin azaltabilir. Tekrarlayan kafa travması (kronik veya boksörün travmatik ensefalopati) adlı ensefalopati sonuçlar, hiçbir tedavi etkilidir. Bu tür alkolizm (siroz) ile ilişkili olduğu gibi kronik hastalık varlığında, altta yatan hastalığın tedavisi ve antibiyotik uygulamasından cerebrotoxins ve beyin içinde amonyak miktarını azaltacaktır. Bir sentetik şeker (laktuloz) aynı zamanda vücut amonyak kurtulmak için antibiyotikler ile birlikte de kullanılabilir. Nöbetler karıştığı takdirde Antikonvülzan ilaç da gerekli olabilir.
Faktörler Süre Etkileyen
Sakatlık uzunluğu, altta yatan hastalığın şiddeti ve hastalık sürecinin kalıntı sonucu etkilenir.
Komorbid Koşullar
 • Hipoglisemi
 • Metabolik beyin hastalığı
 • Ciddi karaciğer hastalığı
 • Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar
Diferansiyel Tanılar
 • Absans nöbetleri
 • Absans status epileptikus
 • Alzheimer hastalığı
 • Anterior sirkülasyon inme
 • Inme nedeniyle Afazi
 • Aseptik menenjit
 • Bakteriyel menenjit
 • Karotis hastalığı ve inme
 • Kronik menenjit
 • Kompleks parsiyel nöbetler
 • Kortikal bazal ganglion dejenerasyonu
 • Kriptokoksik menenjit
 • Delirium tremens
 • Lewy cisimcikli demans
 • Sağ parietal, talamik veya kaudat hastalık nedeniyle Odak bozukluğu
 • Bazal ön beyin cerrahi hasar nedeniyle Odak bozukluğu
 • Frontal ve temporal lob demansı
 • Frontal lob epilepsisi
 • Frontal lob sendromu
 • Hepatik ensefalopati
 • Herpes simpleks ensefalomiyelit
 • HIV-1 ile ilgili CNS komplikasyonlar
 • Hiperglisemi
 • Hipernatremi
 • Hipoglisemi
 • Hipomagnesemi
 • Hiponatremi
 • YBÜ psikoz
 • Inme nedeniyle İhmal sendromu
 • Paraneoplastik ensefalomiyelit
 • Pick hastalığı
 • Posterior serebral arter inme
 • Böbrek hastalığı
 • Nöbet bozuklukları
 • Spike dalga stupor
 • Stafilokokal menenjit
 • Status epileptikus
 • Reçete ya da reçetesiz ilaçlar Toksisite
 • Geçici global amnezi
 • Travma (kontüzyon veya subdural veya epidural hematom)
 • Tüberküloz menenjit
İlgili Şartlar
 • Demans
 • Nörolojik Hastalık
Uzmanları
 • Klinik Psikolog
 • Nörolog
 • Mesleki Terapist
 • Fiziyatrist
 • Fizik Tedavi Uzmanı
 • Psikiyatrist